ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงงาน

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ของ บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงงานจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เมื่อ 21 สิงหาคม 2558 ณ สวนอุตสาหกรรม IPP จ.ระยอง

 

Top