“ ซิวซี แซ่ตั้ง ” จากเด็กเลี้ยงควายสู่มหาเศรษฐีหมื่นล้าน

“ ตะวันออกที่เมืองไทย ” ชีวประวัติของดร. ซิวซี แซ่ตั้ง มหาเศรษฐีหมื่นล้าน ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อีพีจี

Top