ข่าวรับโล่ห์เชิดชูเกียรติ

รับโล่เชิดชูเกียรติ ..ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานบริหาร บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป () และ ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร รับโล่เชิดชูเกียรติในโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่น 2 ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ จ.สมุทรปราการ จาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

Top