ขอร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัทย่อยที่ได้รับรางวัลในโครงการ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016)

ในวันที่15 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมรับรางวัลในโครงการ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016)  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นปีที่ 25 ได้รับเกียรติจากทาง คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1  บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับ
–  รางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand)
2.  บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับ
–  รางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ
–  รางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
3.  บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับ
–  รางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และ
–  รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม”(Best Exporter)

 

Top