กลุ่มบริษัท EPG มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ของกลุ่มบริษัท EPG เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร  งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 โดยจัดพร้อมกัน 2 แห่ง ได้แก่ EPG สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ และ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง ในปี 2560 กลุ่มบริษัท EPG ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1,319 ทุน  รวมมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท

 

Top