EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2 ส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 15 กันยายน 2560 > Eastern Polypack Company Limited
News & Activities
EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2 ส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 15 กันยายน 2560
EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2

ส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 15 กันยายน 2560                                    

เงื่อนไขรายการ

• สามารถส่งชิ้นส่วนถุง  EPPและถุง eici  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 - 15  ก.ย. 2560  

• จับรางวัลทุกเดือนรวม 10 ครั้ง และ จับรางวัลใหญ่ อีก 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยบริษัทฯจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้มีสิทธิ์ที่ร่วมรายการ เพื่อนํามาจับรางวัลหาผู้โชคดีโดยจับฉลาก ณ ห้องอเนกประสงค์ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จํากัด เลขที่ 50 ซอยบางนาตราด 25 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 1   วันที่  16 เม.ย. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  5 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 2   วันที่  23 เม.ย. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  5 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 3   วันที่  30 เม.ย. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  5 รางวัล  

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 4   วันที่    7 พ.ค. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  8 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 5   วันที่  14 พ.ค. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  8 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 6   วันที่   21 พ.ค. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  8 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 7   วันที่   28 พ.ค. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  8 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 8   วันที่    4 มิ.ย. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 9   วันที่   11 มิ.ย. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 9   วันที่   18 มิ.ย. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 10 วันที่   25 มิ.ย. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 11 วันที่    2 ก.ค. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท            จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 12 วันที่    9 ก.ค. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท            จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 13 วันที่   16 ก.ค. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท            จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 14 วันที่    23 ก.ค. 60 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท            จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 15 วันที่    30 ก.ค. 60 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  10 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท            จำนวน   2 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 16 วันที่    6 ส.ค. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  12 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4  รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 17 วันที่   13 ส.ค. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  12 รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4  รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 18 วันที่   20 ส.ค. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  12  รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4   รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 19 วันที่   27 ส.ค. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  12  รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4  รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 20 วันที่    3 ก.ย. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง           จำนวน  12  รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4   รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 21 วันที่   10 ก.ย. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  12  รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4   รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 22 วันที่   17 ก.ย. 60  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง            จำนวน  12  รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน   4  รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 23 วันที่  24 ก.ย. 60   สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท           จำนวน  10  รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 5 บาท           จำนวน  5   รางวัล

                สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 20 บาท         จำนวน   1  รางวัล 


รวมของรางวัลตลอดรายการ 260 รางวัล รวมมูลค่า  4,403,425  บาท

ราคาทองคำรวมค่ากำเหน็จ วันที่  16 ธันวาคม  2559

 

โดยประกาศรางวัลผ่านทาง 

1 รายการตี๋อ้วนชวนหิว ทางช่องทีวี ททบ.5 ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08:30-09:00 น.

2  www.eppcup.com

3  www.facebook.com/eppcupthailand 

4  ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-744-3144