ข่าวอีพีจี
EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ / EPG donate EP-KARE to Ministry of Social Development and Human Security
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) donate 20,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr. Chuti Krairiksh Minister of Social Development and Human Security to helps battle the COVID-19 situation at Ministry of Social Development and Human Security.

EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / EPG donate EP-KARE to Nation Multimedia Group Plc.
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงาน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ

Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) donate 10,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr.Weerasak Phongaksorn Executive editor of Nation Multimedia Group Plc. to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at The Nation Multimedia Group Office.

EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่ช่อง 7HD เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชน / EPG donate EP-KARE to Ch.7HD to support people that were impacted by Covid-19 pandemic
รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่ช่อง 7HD โดยมีคุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานช่อง 7HD กรุงเทพฯ

Assoc.Prof.Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of EPG donate donate 10,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr.Sommai Sillapeyodom Assistant Manager of Ch.7HD to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at Ch.7HD Office.

EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย / EPG donate EP-KARE to Royal Thai Armed Forces Headquarters Wives’ Association
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย

Eastern polymer Group (EPG) donate 1,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Royal Thai Armed Forces Headquarters Wives’ Association to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at The Royal Thai Armed Forces Headquarters Wives’ Association Office.

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / EPG donate EP-KARE to Ministry of Agriculture and Cooperatives
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 20,000 ชุด จากดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่น และละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Dr.Chalermchai Sreeon Minister of Agriculture and Cooperatives receives 20,000 EP-KARE (Multipurpose mask) from Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at Ministry of Agriculture and Cooperatives.

EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE และ แอลกอฮอล์ให้แก่ E-Jan Facebook Fanpage เพื่อส่งต่อให้ประชาชน / EPG donate EP-KARE and Alcohol to E-Jan Facebook Fanpage
รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 20,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด ให้กับเพจอีจัน เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ

Assoc.Prof.Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of EPG donate 20,000 EP-KARE (Multipurpose mask) and 1,000 Alcohol to E-Jan Fanpage to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at Piboon Prachasan School Bangkok.

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE และ Aeroklas Face Shield ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / EPG donate EP-KARE and Aeroklas Face Shield to The Crown Prince Hospital Foundation
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 5,200 ชุด และ Aeroklas Face Shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า จำนวน 800 ชุด จาก ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ ใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรับเชื้อไวรัส ณ สำนักงานองคมนตรี กรุงเทพฯ

H.E. Professor Emeritus Kasem Watanachai, Privy Councilor and President of the Foundation For The Crown Prince Hospitals was invited to receive 5,200 EP-KARE (Multipurpose mask) and 800 Aeroklas Face Shield (personal protective equipment) from Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) at Office of His Majesty Privy Council.

EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบ Aeroklas Face Shield ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน / EPG donate Aeroklas Face Shield to Suvarnabhumi Airport’s Emergency Operation Center to helps battle the COVID-19 situation
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบ Aeroklas Face Shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการรับเชื้อไวรัส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Eastern polymer Group (EPG) donate 2,000 Aeroklas Face Shield (personal protective equipment) to Suvarnabhumi Airport’s Emergency Operation Center to helps battle the COVID-19 situation at Suvarnabhumi Airport.

EPG ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบข้าวสาร และไข่ไก่ให้กับชุมชนใกล้เคียงบริษัท / EPG contribute rice and egg to community near office Headquarter to helps battle the COVID-19 situation
คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบข้าวสาร และไข่ไก่ จำนวน 230 ชุด ให้กับชาวบ้านชุมชนเจริญใจ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง EPG สำนักงานใหญ่ ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

Mr.Chumnan Vitoorapakorn, Deputy Chief Executive Officer of Insulation Business of The Eastern Polymer Group (EPG) contribute rice and egg to “Chareon Jai” community near office Headquarter in Theparak Samut Prakan.

EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2563 / EPG Held annual Seminar 2020
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การนำทีมสู่ชัยชนะตามวิถีแห่ง... EPG: LIVE C” ให้แก่พนักงานในระดับจัดการของ EPG และบริษัทย่อย พร้อมชี้แจงนโยบายในการดำเนินงานและรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

EPG held annual seminar 2020 for the employee in the management level under the topic of “Leading the team to win using…EPG: Live C” at Krungsri River Hotel, Ayutthaya during 22-23 February 2020. Within the seminar, senior’s EPG and Subsidiaries management discuss corporate vision and business direction in order to establish sustainable business.

Page 1 of 13First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last