News & Activities
บ.แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัลฉลากเขียว
Green Label Award ถ้ากล่าวถึงเรื่องของภาวะโลกร้อน ที่ทุกคนรู้ถึงผลกระทบของมันอยู่แล้วนั้น หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องของกระแส ที่คนหันมาให้ความสนใจ แต่ความจริงแล้วเรื่องสำคัญอย่างนี้ ควรเป็นสิ่งที่พึ่งกระทำอยู่ตลอดเวลา เหมือนเมื่อเราอยู่ ในสังคมก็ต้องมีมารยาททางสังคม ในขณะเดียวกันที่เราอาศัยอยู่บนโลก เราก็ควรปฏิบัติต่อโลกอย่างมีสำนึกและ มารยาทเช่นกัน เพื่อให้โลกส่งกลับสิ่งดีๆ มาสู่เราอย่างที่เคยเป็น...

ซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดีต่อโลกอย่างที่เคยๆ ได้ยินกันมา ไม่ว่าจะเป็น ใช้ถุงพลาสติคให้น้อย ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น ลดการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดขยะ และอีกมากมาย ในอีกด้านของผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆ กระบวนการผลิต ตลอดจนสินค้าที่ออกสู่ตลาดก็มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเช่นกัน โดยผลจากการเร่งผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ก็ทำให้มีการผลิตของเสียอันตรายจำนวนมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตสารเคมี การผลิตพลังงาน การทำเหมือง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องหนัง มลพิษรวมทั้งสารเคมีตกค้างจากขั้นตอนการผลิตใน อุตสาหกรรมต่างๆ และการบริโภค เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และปัญหาอีกมากมาย เช่น การสะสมของกรด การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ท้ายสุดก็คือปัญหาสุขอนามัยนั่นเอง ดังนั้นไม่เพียงแค่ประชาชนทั่วไปเท่านั้น ที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ทำร้ายโลก น้อยที่สุด แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ก็ต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน

อีกทั้งไม่เป็นภาระในการกำจัดหลังทิ้งและไม่ก่อให้เกิดขยะเกินปริมาณที่กำหนด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการช่วยรักษาและ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันเป็นจุดยืนของ “AEROKLAS” มาโดยตลอด ที่ดำเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก เพราะคงต้องบอกว่า เรื่องของภาวะโลกร้อน ไม่ใช่หน้าที่หรือเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เรื่องของโลกใบนี้เป็นเรื่องของเราทุกๆ คน ที่ต้องช่วยกันดูแล และโลกก็จะดูแล เรากลับมาเช่นกัน...

หากใครสนใจสินค้าคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ บริษัทแอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0-2744-3020 หรือ www.aeroklas.com