ข่าวอีพีจี f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:358 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/358/EPG-Covid-19-EP-KARE--EPG-donate-EP-KARE-to-Ministry-of-Social-Development-and-Human-Security.aspx EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ / EPG donate EP-KARE to Ministry of Social Development and Human Security ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) donate 20,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr. Chuti Krairiksh Minister of Social Development and Human Security to helps battle the COVID-19 situation at Ministry of Social Development and Human Security. Thu, 28 May 2020 06:06:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/358/EPG-Covid-19-EP-KARE--EPG-donate-EP-KARE-to-Ministry-of-Social-Development-and-Human-Security.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=358 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=358&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2020-05-28 06:06 +00:00 2020-05-28 13:06 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:357 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/357/EPG--Covid-19-EP-KARE----EPG-donate-EP-KARE-to-Nation-Multimedia-Group-Plc.aspx EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / EPG donate EP-KARE to Nation Multimedia Group Plc. ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงาน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ถ.บางนา-ตราด กรุงเทพฯ Dr.Pawat Vitoorapakorn CEO of the Eastern Polymer Group (EPG) donate 10,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr.Weerasak Phongaksorn Executive editor of Nation Multimedia Group Plc. to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at The Nation Multimedia Group Office. Thu, 28 May 2020 06:04:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/357/EPG--Covid-19-EP-KARE----EPG-donate-EP-KARE-to-Nation-Multimedia-Group-Plc.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=357 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=357&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2020-05-28 06:04 +00:00 2020-05-28 13:04 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:356 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/356/EPG--Covid-19-EP-KARE-7HD--EPG-donate-EP-KARE-to-Ch7HD-to-support-people-that-were-impacted-by-Covid-19-pandemic.aspx EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่ช่อง 7HD เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชน / EPG donate EP-KARE to Ch.7HD to support people that were impacted by Covid-19 pandemic รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่ช่อง 7HD โดยมีคุณสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สำนักงานช่อง 7HD กรุงเทพฯ Assoc.Prof.Dr.Chalieo Vitoorapakorn, Deputy CEO of EPG donate donate 10,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Mr.Sommai Sillapeyodom Assistant Manager of Ch.7HD to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at Ch.7HD Office. Thu, 28 May 2020 06:00:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/356/EPG--Covid-19-EP-KARE-7HD--EPG-donate-EP-KARE-to-Ch7HD-to-support-people-that-were-impacted-by-Covid-19-pandemic.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=356 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=356&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2020-05-28 06:00 +00:00 2020-05-28 13:00 +07:00 f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:355 http://www.epg.co.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B5/tabid/222/ID/355/EPG--Covid-19-EP-KARE--EPG-donate-EP-KARE-to-Royal-Thai-Armed-Forces-Headquarters-Wives-Association.aspx EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ให้แก่สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย / EPG donate EP-KARE to Royal Thai Armed Forces Headquarters Wives’ Association บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมป้องกันฝุ่นและละอองฝอยขนาดเล็กในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ สมาคมกองบัญชาการกองทัพไทย Eastern polymer Group (EPG) donate 1,000 EP-KARE (Multipurpose mask) to Royal Thai Armed Forces Headquarters Wives’ Association to support people that were impacted by Covid-19 pandemic at The Royal Thai Armed Forces Headquarters Wives’ Association Office. Thu, 28 May 2020 05:54:00 Z http://www.epg.co.th/ข่าว/ข่าวอีพีจี/tabid/222/ID/355/EPG--Covid-19-EP-KARE--EPG-donate-EP-KARE-to-Royal-Thai-Armed-Forces-Headquarters-Wives-Association.aspx#Comments 0 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=222&ModuleID=487&ArticleID=355 http://www.epg.co.th/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=355&PortalID=0&TabID=222 EPGadmin 2020-05-28 05:54 +00:00 2020-05-28 12:54 +07:00