ข่าวอีพีจี
EPG และ Aeroflex จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 / EPG and Aeroflex held annual Songkran 2019
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) บริษัทย่อย ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานได้จัดพิธีสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง พร้อมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และ สร้างความสามัคคี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

The Eastern Polymer Group (EPG) and its subsidiaries Aeroflex held annual Songkran Ceremony at the Company’s Headquarter on the 12 April 2019. During the event, senior management and employee participated in traditional activities to preserve Thai culture Heritage.