ข่าวอีพีจี
EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 / EPG Annual Seminar 2019
EPG จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานในระดับจัดการของ EPG และบริษัทย่อย ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมแสดงวิสัยทัศน์และ ให้นโยบายในการดำเนินงานภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และการขยายธุรกิจในตลาดโลก ณ โรงแรม อวานี พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

EPG held annual seminar 2019 for the employee in the management level at Avani hotel Pattaya, Chonburi during 16-17 February 2019. Within the seminar, senior’s EPG and Subsidiaries management discuss corporate vision and business direction in order to establish sustainable business.