ข่าวอีพีจี
EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “ ลองดู  ” โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ /EPG and Vitoorapakorn Family co-hosted Dharma practitioner class by Pra Ajahn Nuanchan Kittipanyo
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG และครอบครัววิทูรปกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร “ ลองดู ” โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ให้แก่พนักงาน และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2561 ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ

The Eastern Polymer Group (EPG) and Vitoorapakorn Family co-hosted Dharma practitioner class by Pra Ajahn Nuanchan Kittipanyo for employee and interested individual during 13-15 October 2018 at at Vongvanij-Dhammasathan, Samutprakan