ข่าวอีพีจี
EPG Driving Force
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 EPG จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "Driving Force" โดยมีผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมงานกว่า 130 คน เพื่อร่วมนำเสนอแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรม CSR โดยคณะผู้บริหารและพนักงานมอบเงินรวม 100,100 บาท และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 10 ชุด ให้กับโรงเรียนโสตศึกษา จ.ชลบุรี

During 17 -18 February 2018, EPG held annual seminar 2018 under the topic of “Driving Force” with more than 130 Senior Management and Management participate in order to present Business Strategies at Bangsaen Heritage Hotel. After the seminar, the company also visit Chonburi School for the Deaf for CSR activity by donating 100,100 Baht and 10 set of computers to the school.